Stocks-SPX.L-Spirax-Sarco Engineering PLC

SPX.L Spirax-Sarco Engineering PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Spirax-Sarco Engineering PLC met 19.79% en bedroegen 1.61B. Het netto-inkomen decreased met 4.21% naar 225.00M. De totale activa increased met 15.82% naar 1.17B en WPA decreased van 3.17 naar 3.04.
SPX.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
19.84%
Nettowinstmarge
14.84%
Winstmarge
19.84%
Rendement op investering
13.75%