Stocks-SRE-Sempra Energy

SRE Sempra Energy

73.53 1.61 (2.24%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

SREInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.28%
Nettowinstmarge
13.54%
Winstmarge
23.57%
Rendement op investering
3.64%