Stocks-SSE.L-SSE

SSE.L SSE

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van SSE met 45.10% en bedroegen 12.49B. Het netto-inkomen decreased met 103.68% naar -95.60M. De totale activa increased met 13.67% naar 9.23B en WPA decreased van 2.32 naar -0.15.
SSE.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
28.11%
Nettowinstmarge
16.58%
Winstmarge
22.09%
Rendement op investering
8.03%