Stocks-SSNC-SS&C Technologies Holdings Inc

SSNC SS&C Technologies Holdings Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van SS&C Technologies Holdings Inc met 4.59% en bedroegen 5.28B. Het netto-inkomen decreased met 18.94% naar 649.00M. De totale activa decreased met 1.93% naar 6.10B en WPA decreased van 2.99 naar 2.48.
SSNCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
47.80%
Nettowinstmarge
12.75%
Winstmarge
22.13%
Rendement op investering
4.97%