Stocks-SSRM-SSR Mining Inc

SSRM SSR Mining Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van SSR Mining Inc met 22.12% en bedroegen 1.15B. Het netto-inkomen decreased met 50.59% naar 210.43M. De totale activa increased met 1.82% naar 4.13B en WPA decreased van 1.63 naar 0.89.
SSRMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.21%
Nettowinstmarge
17.27%
Winstmarge
15.43%
Rendement op investering
5.66%