Stocks-STAN.L-Standard Chartered

STAN.L Standard Chartered

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Standard Chartered met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 40.08% naar 2.36B. De totale activa increased met 5.68% naar 36.81B en WPA increased van 0.44 naar 0.68.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering