Stocks-STB.OL-Storebrand

STB.OL Storebrand

95.78 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Storebrand met 86.18% en bedroegen 16.44B. Het netto-inkomen decreased met 23.87% naar 2.38B. De totale activa increased met 0.34% naar 37.61B en WPA decreased van 6.68 naar 5.07.
STB.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
3.44%
Winstmarge
8.53%
Rendement op investering
3.73%