Stocks-STE-STERIS PLC

STE STERIS PLC

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van STERIS PLC met 8.13% en bedroegen 4.96B. Het netto-inkomen decreased met 56.43% naar 105.81M. De totale activa decreased met 6.99% naar 6.09B en WPA decreased van 2.48 naar 1.07.
STEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
43.53%
Nettowinstmarge
8.93%
Winstmarge
15.56%
Rendement op investering
5.28%