Stocks-STLD-Steel Dynamics Inc

STLD Steel Dynamics Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Steel Dynamics Inc met 15.57% en bedroegen 18.80B. Het netto-inkomen decreased met 36.40% naar 2.47B. De totale activa increased met 9.19% naar 8.84B en WPA decreased van 20.92 naar 14.64.
STLDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.44%
Nettowinstmarge
12.00%
Winstmarge
16.71%
Rendement op investering
21.45%