Stocks-STMN.ZU-Straumann Holding Ltd

STMN.ZU Straumann Holding Ltd

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Straumann Holding Ltd met 14.79% en bedroegen 2.32B. Het netto-inkomen increased met 9.02% naar 435.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
STMN.ZUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
72.98%
Nettowinstmarge
15.98%
Winstmarge
21.24%
Rendement op investering
15.37%