Stocks-STT-State Street Corp

STT State Street Corp

72.45 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van State Street Corp met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 29.91% naar 1.94B. De totale activa decreased met 5.53% naar 23.80B en WPA decreased van 7.19 naar 5.58.
STTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
19.20%
Winstmarge
13.12%
Rendement op investering
6.13%