Stocks-STWD-Starwood Property Trust Inc

STWD Starwood Property Trust Inc

19.64 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Starwood Property Trust Inc met 62.96% en bedroegen 1.94B. Het netto-inkomen increased met 118.09% naar 1.06B. De totale activa increased met 8.27% naar 7.20B en WPA increased van 1.52 naar 2.28.
STWDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
88.28%
Nettowinstmarge
39.80%
Winstmarge
60.65%
Rendement op investering
2.78%