Stocks-SUI-Sun Communities Inc

SUI Sun Communities Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sun Communities Inc met 30.67% en bedroegen 2.97B. Het netto-inkomen decreased met 34.32% naar 263.80M. De totale activa increased met 15.27% naar 8.09B en WPA decreased van 3.36 naar 2.00.
SUIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.02%
Nettowinstmarge
11.92%
Winstmarge
18.82%
Rendement op investering
2.03%