Stocks-SVS.L-Savills PLC

SVS.L Savills PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Savills PLC met 7.05% en bedroegen 2.30B. Het netto-inkomen decreased met 18.34% naar 119.80M. De totale activa increased met 6.89% naar 805.30M en WPA decreased van 1.00 naar 0.82.
SVS.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
4.78%
Nettowinstmarge
5.06%
Winstmarge
4.81%
Rendement op investering
9.99%