Stocks-SW.PA-Sodexo SA

SW.PA Sodexo SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/8/2023: increased de inkomsten van Sodexo SA met 7.16% en bedroegen 22.64B. Het netto-inkomen decreased met 19.32% naar 568.00M. De totale activa decreased met NaN naar 4.55B en WPA decreased van N/A naar 5.38.
SW.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.86%
Nettowinstmarge
1.44%
Winstmarge
4.10%
Rendement op investering
3.21%