Stocks-SWBI-Smith & Wesson Brands Inc

SWBI Smith & Wesson Brands Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/4/2023: decreased de inkomsten van Smith & Wesson Brands Inc met 44.54% en bedroegen 479.24M. Het netto-inkomen decreased met 81.04% naar 36.88M. De totale activa increased met 6.69% naar 384.62M en WPA decreased van 4.08 naar 0.80.
SWBIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.89%
Nettowinstmarge
12.26%
Winstmarge
9.49%
Rendement op investering
28.66%