Stocks-SZU.DE-Suedzucker

SZU.DE Suedzucker

12.97 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 28/2/2023: increased de inkomsten van Suedzucker met 24.99% en bedroegen 9.50B. Het netto-inkomen increased met 360.76% naar 511.90M. De totale activa decreased met NaN naar 3.55B en WPA decreased van N/A naar 1.93.
SZU.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
13.49%
Nettowinstmarge
-2.18%
Winstmarge
10.11%
Rendement op investering
-3.12%