Stocks-TDG-Transdigm Group Incorporated

TDG Transdigm Group Incorporated

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Transdigm Group Incorporated met 21.29% en bedroegen 6.59B. Het netto-inkomen increased met 61.67% naar 1.26B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 13.40 naar 22.03.
TDGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
57.31%
Nettowinstmarge
13.84%
Winstmarge
45.66%
Rendement op investering
4.85%