Stocks-TECH-Bio-Techne Corp

TECH Bio-Techne Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Bio-Techne Corp met 2.81% en bedroegen 1.14B. Het netto-inkomen increased met 8.49% naar 285.44M. De totale activa increased met 15.61% naar 1.97B en WPA decreased van 6.63 naar 1.76.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering