Stocks-TEN.MI-Tenaris Group

TEN.MI Tenaris Group

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Tenaris Group met 102.86% en bedroegen 11.19B. Het netto-inkomen increased met 172.13% naar 2.43B. De totale activa increased met 23.53% naar 13.15B en WPA decreased van N/A naar N/A.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering