Stocks-TEO-Telecom Argentina SA-ADR

TEO Telecom Argentina SA-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Telecom Argentina SA-ADR met 24.78% en bedroegen 5.58B. Het netto-inkomen decreased met 1,606.36% naar -1.57B. De totale activa decreased met 14.34% naar 4.59B en WPA decreased van N/A naar -3.69.
TEOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
12.22%
Nettowinstmarge
-7.55%
Winstmarge
-4.29%
Rendement op investering
-6.71%