Stocks-TEP.PA-Teleperformance SE

TEP.PA Teleperformance SE

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Teleperformance SE met 14.60% en bedroegen 8.15B. Het netto-inkomen increased met 15.80% naar 645.00M. De totale activa increased met 16.31% naar 3.67B en WPA increased van 9.36 naar 10.80.
TEP.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
12.72%
Nettowinstmarge
7.22%
Winstmarge
12.35%
Rendement op investering
8.44%