Stocks-TFI.PA-TF1 Group

TFI.PA TF1 Group

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van TF1 Group met 3.32% en bedroegen 2.51B. Het netto-inkomen decreased met 18.75% naar 182.00M. De totale activa increased met 5.48% naar 1.86B en WPA decreased van 1.07 naar 0.84.
TFI.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
4.53%
Nettowinstmarge
6.40%
Winstmarge
11.46%
Rendement op investering
7.97%