Stocks-THC-Tenet Healthcare Corp

THC Tenet Healthcare Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Tenet Healthcare Corp met 1.60% en bedroegen 19.17B. Het netto-inkomen decreased met 32.30% naar 1.00B. De totale activa increased met 8.25% naar 4.61B en WPA decreased van 8.42 naar 3.79.
THCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.55%
Nettowinstmarge
1.97%
Winstmarge
11.33%
Rendement op investering
2.13%