Stocks-THS-TreeHouse Foods Inc.

THS TreeHouse Foods Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van TreeHouse Foods Inc. met 20.19% en bedroegen 3.45B. Het netto-inkomen increased met 40.59% naar -16.10M. De totale activa decreased met 8.58% naar 1.69B en WPA decreased van -0.22 naar -2.61.
THSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.63%
Nettowinstmarge
-1.16%
Winstmarge
6.87%
Rendement op investering
-1.03%