Stocks-TIT.MI-Telecom Italia S.p.A.

TIT.MI Telecom Italia S.p.A.

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Telecom Italia S.p.A. met 3.08% en bedroegen 15.79B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van -0.41 naar N/A.
TIT.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
8.86%
Nettowinstmarge
-6.08%
Winstmarge
4.56%
Rendement op investering
-2.82%