Stocks-TLS.ASX-Telstra Group Ltd

TLS.ASX Telstra Group Ltd

3.974 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Telstra Group Ltd met 6.70% en bedroegen 22.70B. Het netto-inkomen increased met 13.07% naar 2.05B. De totale activa increased met 5.81% naar 17.82B en WPA increased van 0.14 naar 0.17.
TLS.ASXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
25.35%
Nettowinstmarge
8.25%
Winstmarge
13.62%
Rendement op investering
6.63%