Stocks-TLW.L-Tullow Oil

TLW.L Tullow Oil

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Tullow Oil met 56.37% en bedroegen 1.45B. Het netto-inkomen increased met 167.93% naar 39.86M. De totale activa decreased met 11.00% naar -381.99M en WPA increased van -0.04 naar 0.03.
TLW.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
52.02%
Nettowinstmarge
-51.15%
Winstmarge
50.21%
Rendement op investering
-51.21%