Stocks-TMHC-Taylor Morrison Home Corp

TMHC Taylor Morrison Home Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Taylor Morrison Home Corp met 9.65% en bedroegen 8.22B. Het netto-inkomen increased met 54.79% naar 1.06B. De totale activa increased met 17.02% naar 4.65B en WPA increased van 5.18 naar 9.06.
TMHCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
23.96%
Nettowinstmarge
7.74%
Winstmarge
15.30%
Rendement op investering
8.27%