Stocks-TMO-Thermo Fisher Scientific Inc

TMO Thermo Fisher Scientific Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Thermo Fisher Scientific Inc met 4.58% en bedroegen 42.86B. Het netto-inkomen decreased met 14.44% naar 5.96B. De totale activa increased met 6.10% naar 46.84B en WPA decreased van 17.63 naar 15.45.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering