Stocks-TMV.DE-TeamViewer AG

TMV.DE TeamViewer AG

13.660 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van TeamViewer AG met 12.93% en bedroegen 565.87M. Het netto-inkomen increased met 35.06% naar 67.60M. De totale activa decreased met 63.98% naar 115.28M en WPA increased van 0.25 naar 0.37.
TMV.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
86.89%
Nettowinstmarge
17.79%
Winstmarge
25.72%
Rendement op investering
11.37%