Stocks-TNL-Travel + Leisure Co

TNL Travel + Leisure Co

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Travel + Leisure Co met 13.82% en bedroegen 3.57B. Het netto-inkomen increased met 13.74% naar 356.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar 4.24.
TNLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.85%
Nettowinstmarge
5.53%
Winstmarge
22.14%
Rendement op investering
5.27%