Stocks-TOL-Toll Brothers Inc

TOL Toll Brothers Inc

98.62 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/10/2023: decreased de inkomsten van Toll Brothers Inc met 2.73% en bedroegen 9.99B. Het netto-inkomen increased met 6.65% naar 1.37B. De totale activa increased met 13.14% naar 6.81B en WPA increased van 10.90 naar 12.36.
TOLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.76%
Nettowinstmarge
10.04%
Winstmarge
17.66%
Rendement op investering
9.80%