Stocks-TOM.OL-Tomra Systems

TOM.OL Tomra Systems

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Tomra Systems met 11.73% en bedroegen 12.19B. Het netto-inkomen decreased met 5.73% naar 1.07B. De totale activa increased met 6.61% naar 6.57B en WPA decreased van N/A naar N/A.
TOM.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
25.18%
Nettowinstmarge
8.76%
Winstmarge
10.37%
Rendement op investering
11.57%