Stocks-TPG-TPG Inc.

TPG TPG Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van TPG Inc. met ∞% en bedroegen 454.00M. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 0.00 naar N/A.
TPGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
98.11%
Nettowinstmarge
28.33%
Winstmarge
-0.98%
Rendement op investering
37.81%