Stocks-TREX-Trex Co Inc

TREX Trex Co Inc

83.19 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Trex Co Inc met 7.60% en bedroegen 1.11B. Het netto-inkomen decreased met 11.55% naar 184.63M. De totale activa decreased met 28.51% naar 518.35M en WPA decreased van 1.80 naar 1.65.
TREXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
40.99%
Nettowinstmarge
18.37%
Winstmarge
25.49%
Rendement op investering
30.04%