Stocks-TRI.PA-Trigano SA

TRI.PA Trigano SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/8/2023: increased de inkomsten van Trigano SA met 9.54% en bedroegen 3.48B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
TRI.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.86%
Nettowinstmarge
7.76%
Winstmarge
12.17%
Rendement op investering
16.12%