Stocks-TRN.L-Trainline PLC

TRN.L Trainline PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 28/2/2023: increased de inkomsten van Trainline PLC met 73.54% en bedroegen 327.15M. Het netto-inkomen increased met 278.22% naar 21.22M. De totale activa increased met 12.00% naar 290.64M en WPA increased van -0.02 naar 0.04.
TRN.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
64.68%
Nettowinstmarge
-34.70%
Winstmarge
9.82%
Rendement op investering
-6.57%