Stocks-TRN.MI-Terna SPA

TRN.MI Terna SPA

7.778 0.096 (1.25%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Terna SPA met 11.26% en bedroegen 2.90B. Het netto-inkomen increased met 9.26% naar 878.00M. De totale activa decreased met NaN naar 5.25B en WPA decreased van N/A naar 0.43.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering