Stocks-TRUP-Trupanion Inc

TRUP Trupanion Inc

28.06 -0.14 (-0.50%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Trupanion Inc met 29.50% en bedroegen 905.18M. Het netto-inkomen decreased met 25.73% naar -44.67M. De totale activa decreased met 8.10% naar 305.30M en WPA decreased van -0.89 naar -1.10.
TRUPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
13.53%
Nettowinstmarge
-2.39%
Winstmarge
-4.72%
Rendement op investering
-5.23%