Stocks-TRVN-Trevena Inc

TRVN Trevena Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Trevena Inc met 173.72% en bedroegen -418.00K. Het netto-inkomen decreased met 4.04% naar -53.67M. De totale activa decreased met 75.86% naar 15.60M en WPA decreased van -0.32 naar -7.59.
TRVNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
58.06%
Nettowinstmarge
-19,361.17%
Winstmarge
-1,075.43%
Rendement op investering
-80.13%