Stocks-TSLA-Tesla Motors, Inc.

TSLA Tesla Motors, Inc.

186.33 -5.48 (-2.86%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 increased de inkomsten van Tesla Motors, Inc. met 13.35% en bedroegen 24.32B. Het netto-inkomen increased met 12.34% naar 3.74B. De totale activa increased met 11.61% naar 45.90B en WPA increased van 0.95 naar 1.07.
TSLAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
25.60%
Nettowinstmarge
3.96%
Winstmarge
16.98%
Rendement op investering
6.47%