Stocks-TSLA-Tesla Motors, Inc.

TSLA Tesla Motors, Inc.

185.10 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Tesla Motors, Inc. met 18.80% en bedroegen 96.77B. Het netto-inkomen increased met 18.71% naar 14.97B. De totale activa increased met 38.59% naar 63.61B en WPA increased van 3.62 naar 4.31.
TSLAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
18.25%
Nettowinstmarge
7.97%
Winstmarge
9.19%
Rendement op investering
12.02%