Stocks-TTEK-Tetra Tech Inc

TTEK Tetra Tech Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Tetra Tech Inc met 29.22% en bedroegen 4.52B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
TTEKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.70%
Nettowinstmarge
6.34%
Winstmarge
8.94%
Rendement op investering
13.38%