Stocks-TW.L-Taylor Wimpey

TW.L Taylor Wimpey

146.83 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Taylor Wimpey met 3.15% en bedroegen 4.42B. Het netto-inkomen increased met 15.86% naar 643.60M. De totale activa decreased met NaN naar 4.50B en WPA decreased van N/A naar 0.18.
TW.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
24.16%
Nettowinstmarge
12.71%
Winstmarge
18.49%
Rendement op investering
12.95%