Stocks-TWEKA.NV-TKH Group

TWEKA.NV TKH Group

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van TKH Group met 19.22% en bedroegen 1.82B. Het netto-inkomen increased met 44.00% naar 137.13M. De totale activa increased met 9.00% naar 786.94M en WPA increased van 2.30 naar 3.33.
TWEKA.NVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
18.04%
Nettowinstmarge
5.53%
Winstmarge
9.90%
Rendement op investering
7.56%