Stocks-TWO-Two Harbors Investment Corp

TWO Two Harbors Investment Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Two Harbors Investment Corp met 272.67% en bedroegen 1.10B. Het netto-inkomen decreased met 143.01% naar -103.40M. De totale activa increased met 0.91% naar 2.20B en WPA decreased van 2.13 naar -1.60.
TWOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
90.45%
Nettowinstmarge
16.41%
Winstmarge
65.57%
Rendement op investering
-8.15%