Stocks-UBS-UBS Group AG

UBS UBS Group AG

26.19 0.20 (0.77%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van UBS Group AG met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 2.34% naar 7.66B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 2.06 naar 2.25.
UBSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
18.16%
Winstmarge
14.71%
Rendement op investering
2.63%