Stocks-UCG.MI-UniCredit Commercial Bank

UCG.MI UniCredit Commercial Bank

28.735 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van UniCredit Commercial Bank met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 47.34% naar 9.53B. De totale activa increased met 1.17% naar 64.24B en WPA decreased van N/A naar N/A.
UCG.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
6.60%
Winstmarge
44.85%
Rendement op investering
0.61%