Stocks-UDMY-Udemy Inc

UDMY Udemy Inc

13.84 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Udemy Inc met 21.41% en bedroegen 629.10M. Het netto-inkomen decreased met 98.48% naar -153.88M. De totale activa decreased met 11.82% naar 345.86M en WPA increased van -1.41 naar -1.09.
UDMYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
56.69%
Nettowinstmarge
-20.81%
Winstmarge
-19.88%
Rendement op investering
-135.95%