Stocks-ULVR.L-Unilever

ULVR.L Unilever

4062.40 30.46 (0.76%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Unilever met 13.72% en bedroegen 51.26B. Het netto-inkomen increased met 23.99% naar 7.06B. De totale activa increased met 16.14% naar 19.25B en WPA increased van 1.99 naar 2.55.
ULVR.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.48%
Nettowinstmarge
12.89%
Winstmarge
16.18%
Rendement op investering
18.14%